Joop Visser Joseph John's Joseph Johannes

curriculum vitae

Vrij Beeldendkunstenaar

Painter & Draughtsman 

Drukker en Uitgever ­ Printer and Publisher

 Composer of Music

Komponist

  Poetry
oorspronkelijk Engelse Gedichten

& Vertalingen Translations


Hand Made Books (1)

Books in Off-set and Manual Lithography (2)

Unique Copies, as most of these books are (3)

 Natural Building
A
RT RELATED to ARCHITECTURE
Ramen van de 'Holtena' Dokkum

 3dmost people know Joseph J. Visser for his etchings

& Artist's-Books / Livres d'Artist / Kunstenaarsboeken / KünstlerBücher

these pages may inform you about what little more there is

 

een tentoonstelling in Burgas, Bulgarije, als onderdeel van een Europese reis
with
Bulgarian/Cyrillic translation by Margarita Peeva, Burgas, 2007 / An EXHIBITION In Bulgaria

 

'de Suite':

'Voorslag', voor het hele uur op de beiaard van de Academie toren van de Rijks universiteit Groningen;
een eerste voorstel (uit vele schetsen) voor een reeks voorslagen voor het hele en het halve uur, met afgeleide kwartieren,
te presenteren als samenhangende serie klanken voor de dag.
Gedacht moet worden over de octavering van de laagste cis; mogelijk dan toch ook C.

 


Joseph Johannes ( Joop ) Visser; Sneek, NL, 26 november1946;
Moeder: E.J. van Zanten, Nederlandse - Vader: onbekend, Brits (Highlander)

1954 ­ 1969 eerst koorknaap, daarna piano en compositie bij zijn moeder Elisabeth Johanna van Zanten (als concertpianiste opgeleid diende zij, na een succesvol openbaar concert, bij haar huwelijk voor de 2e wereld-oorlog in 'Nederlands Indië' af te zien van een professionele carrière; ze zag lang af van iedere vorm van musiceren)
en (vanaf1958) piano en compositie bij Willem Keessen (voorbereiding tot het Amsterdams Conservatorium; koos toch voor een beeldende opleiding).
1964 ­ 1965: 'Rijks Normaalschool voor Teekenleraren,
Academieklas, Amsterdam
1965 ­ 1970 Rijks Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam
(eerst vrije schilderkunst, later beeldende kunst in relatie tot de architectuur)
1968 ­ 1970 avondstudie Academie van Bouwkunst te Amsterdam
1969 ­ 1971 specialisatie als meester drukker manuele grafische technieken bij Jan Forrer, Weesp
1970 ­ heden gehuwd met Ludi Haantjes
1970 ­ 1973 vestiging als componist en beeldendkunstenaar in Aalsmeer
1973 ­ heden vestiging als componist en beeldendkunstenaar te Easterlittens
-het oudste, privé gefinancierd, zelfstandig, grafisch atelier in Friesland voor hoogdruk, diepdruk, vlakdruk en zeefdruk (een tijdlang aangesloten bij het, vroegere, LOGA: Landelijk Overleg Grafische Ateliers); open op uitnodiging voor beeldendkunstenaars, componisten, schrijvers en vertalers.
1980 ­ heden tevens werkzaam in Groot-Brittanië
1980 ­ 1985 docent vrije grafiek aan de Kunst Akademie Kampen

Joseph Johannes ( Joop ) Visser; Sneek, NL, born: 26th of November1946
Mother: E.J. van Zanten, Dutch - Father: unknown British (Highlander)

1954 ­ 1969 first a choirboy, then studied piano and composition under Elisabeth J. van Zanten (she was forced to stop a musical career after a first successful concert. Making music on a professional basis was considered 'unseemly')
and (since 1958) under Willem Keessen
chose for the visual arts after all, but never left (composing) music.
1964 ­ 1965: 'Rijks Normaalschool voor Teekenleraren', Academieklas, Amsterdam (pre academic drawing classes)
1965 ­ 1970: Rijks Academie van Beeldende Kunsten, Amsterdam:
3 years department of Fine Arts; painting and graphic arts, and 2 years dep. Art related to Architecture (State Acedemy for Fine Arts Amsterdam)
1968 ­ 1970: evening classes Academie van Bouwkunst Amsterdam
(Amsterdam Academy for Architecture)
1969 ­ 1971: specialised as a master printer (etching and lithography) under Jan Forrer, Weesp
since 1970 married to Ludi Haantjes, living and working first in Aalsmeer, later living in Easterlittens and in 1973 starting a studio for all printing techniques in Friesland; privately financed, a member of LOGA (formerly an organisation for print workshops in The Netherlands), open on invitation for visual artists, composers, writers and translators.
Joseph frequently works in Great Britain.
since 1970: international presentations on biennales, triennales, artist in residence, group- and solo exhibitions
1980 ­ 1985 teacher Academy for fine Arts, Kampen
(fine-arts & grafics dep.)

Joseph Johannes Visser maakte vele studiereizen: o.a. de West Europese Barok reis, reizen door Anatolië, Lazio en Toskane, Ierland en Groot Brittanië.

In gevolge zijn jarenlange (neven)bezigheden op het gebied van de ecologie ontving hij in 1979 - 1980 een rijks-stipendium voor een verdere studie op dit gebied.

J. J. Visser is ingeschreven in het Nederlands Toonkunstenaars Register
sinds 1980 wordt zijn muziek uitgevoerd in Europa, Australië, Japan en Amerika (o.a. door Louis Levelt en Auke de Boer).
Hij schrijft kamermuziek: vooral piano, stem en mechanische instrumenten en muziek voor carillon (zeer speciaal voor het carillon van het stadhuis van Dokkum en de chime van York minster).

Joop Visser is meester-drukker voor de manuele druktechnieken,
heeft zich bekwaamd in enkele computer- en internet vormgevings programma's
en is gespecialiseerd in de mengvorm-mogelijkheden van hand- en machine off-set
sinds 1970 tentoonstellingen over de gehele wereld

Joop is sinds 1985 lid (mede-oprichter) van de kunstenaarswerkplaats:
> Atelier It Plein 19 - Oosterlittens/Rotterdam < als zodanig gespecialiseerd in grafische kunst in serie/mappen en kunstenaarsboeken. De hier uit voortgekomen kunstenaarsboeken met luxe boekbanden waren te zien op de belangrijkste boekkunst presentaties en biennales in Europa, Azië en Amerika (o.a. Buchkunst Biennale Horn Österreich, Seoul Bookfair, Gutenberg Museum Mainz, Biennale Vilnius)

Joseph J. Visser schrijft essays met betrekking tot zijn vak en poëzie.
Hij vertaalt gedichten uit het Latijn, Middeleeuws-Frans, M-Italiaans, M-Spaans, Vroeg-Gael en Oud-Engels.
Uitgaven van poëzie bij o.a. Edition Thurnhof, Horn, Österreich (zoals de drietalige, oorspronkelijk Engels met vertalingen in het Nederlands en Duits, uitgave van 'One for the Road, 500 lines for the Grandchildren of Elinas')
essays werden gepubliceerd in internationale vakbladen en compendia (o.a. Forum Book Art, Hamburg).
Joop is aanwezig of wordt vertegenwoordigd op de Frankfurter Buchmesse, Frauenfelder Buchmesse en de Leipziger Buchmesse.

Joseph Johannes Visser is voorzitter (mede grondlegger) van de Stichting Boek/Werk/Onderzoek,
penningmeester en tentoonstellingscurator van het Fries Grafisch Museum, Joure.


(zelfportret-penning gemaakt door de kunstenaar)

 

Als een gevolg van een Brits georiënteerde opvoeding is het merendeel van de gedichten van Joseph J. Visser oorspronkelijk in het Engels geschreven.
Vertalers van zijn werk zijn: Duits, Wibke Bartkowiak, Monika Götze (die ook veel van zijn essays uit het Nederlands vertaalde) en Gabriele Wilde;
Fries: Jantsje Post; Nederlands: Oep Elbers en J.J. Visser zelf, en Bulgaars: Margarita Peeva

He is a designer, sculptor and painter of watercolours and oilpaintings & since 1984: registered as a composer of music in the Dutch Musicians register (Ned. Toon-
kunstenaars Register)
since 1980: work played in Europe, America, Australia and Japan (by Louis Levelt, Kristina Sandulova, Yurii Khomskii, Auke de Boer, and others).
He is a writer of chamber music and theatrical chamber drama.
Specialises in composing for early keyboard instruments, piano and carillon (for the grand instrument of Saint Martin's church in Groningen and it's much lighter 'sister' in the town hall of Dokkum as well as for the 11 bell chime of York Minster).

As a result of his (side)studies in ecology he was rewarded with a governamental grant in 1979 - 1980 for a further study in this field.

He is an 'old school' master printer (manual printing techniques) & works with computer related techniques (especially all possible off-set pre press and printing methods, plasma cutting and laser burning.

With Nancy Knaap and Jacob Baars he founded the artists'-workshop
> Atelier It Plein 19 - Oosterlittens/Rotterdam < in 1985 (as a result of the experiences with the first, privately run, open, grafic workshop in Friesland since 1974.
This studio and it's artists specialize in artists'-books.
Their artists'-books, elaborate in every way and from every angle, are in exhibitions all over the world.

Since 1975: writer of poetry and dramatic play in English and Dutch (translated into German, Bulgarian and Frisian), writer of studies on artists'-books, translator of poetry (Latin, Mediaeval-French, M-Italian, M-Spanish, Old English and Early Gael into Dutch)
2003: publication of 'FÜR DIE STRASSE UND ANDERE ORTE' / 'ONE FOR THE ROAD' / 'VOOR ONDERWEG EN ELDERS', (übersetzt von Gabriele Wilde) Edition Thurnhof, Oxohyph 2003.4 (ISBN 3 900 678 68 5),
The subjects that he writes essays on are artists'-books and their history and music.
His work has been published in the Netherlands and Austria, many of the essays were in international magazines.
He is usually represented on the Frankfurter Buchmesse, Frauenfelder Buchmesse, and the Leipziger Buchmesse.

Joop Visser is a co-founder and chairman of the Book/Work/Research Foundation, and treasurer and exhibition curator of the Frisian Grafic Arts Museum, Joure.

Joseph Johannes (Joop) Visser was and is a jury-member in commissions for exhibitions and prices (art and artist's-books)
was en is jurylid in commissies voor internationale boekkunst-biennales en beeldendekunstprijzen en lid van voorbereidingscommitees voor (internationaal reizende-)tentoonstellingen. Zoals voor het 'best verzorgde Friese Boek' / Lieuwe Print (Leeuwarden), kindertekeningen WWF,
de Internationale Senfelder Prijs voor Lithografie (Offenbach, Duitsland)


20th of December 1948 'JOEPES', enkele dagen na zijn 2de verjaardag op 26 november.
Real Joopy with photographer's dog. Real dogs would follow soon and would always be around. The first one was called 'Goody' (after the song 'Goody Goody' by Ella Fitzgerald), it died when it was seventeen and a half years old leaving a much younger companion, a blond spaniel behind. Not much later John, this spaniel, got a friend - sadly enough this 'Goody' was not a happy fellow, but they got on surprisingly well - considering that the spaniel (full name: Jonathan Mac-Misha) was not at all as easy as his dainty long hair would suggest. 'Roosje' would follow; she was a redhair, and a headstrong terrier-hunter, catching hare in full run - she loved to present them, something we never taught her, or in fact appreciated very much. (I'm not sure I have come clean with all neighbouring cat -read: 'bird-hunter' and the problem seems soo much less of a burden; ok, guilty as charged- owners)
For some time having two dogs was great fun. Later, being away to often, we (Ludi & I) had one big one -the Dutch Shepherd 'Maaike', she used to be a difficult enough (so friends keep telling me), somewhat fierce creature. Must work a lot and simply cannot have 'other authority' around; clever dog! Now, well over 15 years old, she's found some lady-like behaviour, something that does apply to day-time only. Young children in our village call her 'Lulluf' - which is 'Wolf'. I'm not too sure about what parents told them about wolves, much of it may be true if only to keep them on a safe distance.

 

 

 

Van de zeefdrukken, 'The Sonnets', uit de tachtiger jaren van Joop Visser is er slechts één vindbaar, de anderen zijn verdwenen (net als een serie hoogdruk prenten gelijkend op de serie 'Love Opaque'). Ze waren "weg" ( de zeefdrukken "ècht weg", de hoogdrukken in de trein blijven liggen en "nooit gevonden") vlak voor de opening van een tentoonstelling.

Ernstiger dan dit verlies was de diefstal van het boekje 'JULIA', de gedichten cyclus van Robert Herrick, in perkament gebonden geheel met de hand gecalligrafeerd, elk gedicht voorzien van pagina groote (soms zelfs een dubbel pagina) collage.
Beschrijving:
The following book (see up, on top of this page) has, sadly, be stolen & even more sadly; it has never been returned. Please report it if you come across this, indeed unique booklet. Upon Julia, gemaakt door Joop Visser en gebonden door Nancy Knaap
Boek met alle gedichten van Robert Herrick betreffende Julia. Spitselband met bestoken kapitalen in vol perkament op eikenhout, platten en losse schutbladen handgemarmerd, ±. 70 collages paginagroot en dubbelpaginagroot o.a. van antiek behang, Japans papier en delen van poesieplaatjes, de teksten handgeschreven ong. 140 pagina's 15,5 x 12 x 4 cm Zerkall Bütten 1 ex 1993.
Het werd gestolen uit een tentoonstelling in de molen van Anjum in 1994, van de diefstal werd aangifte gedaan bij de politie in Dokkum.

'The Sonnets', The one and only silk screen print left in the private collection

 

'Joop Visser' as a name is something like Tom, Dick, or indeed Harry with the Family name Smith or Brown: so beware and keep to the real stuff!

This real Joop Visser is not related to a popular Dutch singer Jacob Herman Frederik Fischer (Utrecht, 18 april 1938), Jaap Fischer, working under the name Joop Visser since 1976.

These pages' real Joop ("my mother called me so since november 1946") has a passport with 'Joseph Johannes Visser' in it; the 'Visser' being a step-father makes that no relation to any Visser.

Geen relatie tot Jacob Herman Frederik Fischer (Utrecht, 18 april 1938), die eerder onder de naam Jaap Fischer en vanaf 1976 onder de naam Joop Visser studentikoze liedjes ten gehore brengt.

Overigens is Joop's "Visser" een papieren-stiefvader-relatie en is er dus geen familierelatie met Vissers anders dan via de moeder.

 

Manuscripten 'Voorslagen' voor beiaard

 

INDEX